Stjørdal bibliotek

   
Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid
Huskelisten er tom
Vis
Forfatter
Tittel
 • Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid
Medansvarlig
Språk
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Emne
År
 • 2015
Noter
 • «Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid» gir en innføring i rammene for barneverntjenestens arbeid: dets formål, oppgaver, organisering og oppgavefordeling mellom de ulike forvaltningsnivåene. Med utgangspunkt i de lovmessige rammene for barnevernsarbeid og i nyere forskning, og med teoretisk grunnlag i tilknytningsteori og salutogenese, gir boken beskrivelser av det praktiske arbeidet innenfor alle deler av barnevernfaglig praksis, for eksempel undersøkelsesarbeid, hjemmebaserte tjenester og fosterhjems- og institusjonsplassering. Samarbeidet mellom barnevern og ulike instanser som NAV, psykisk helsevern for barn og unge, skole og barnehage, legges vekt på i boken. Har bibliografi, register
ISBN
 • 978-82-05-47717-9
Omfang
 • 389 s.
Tilgjengelige
 • 0/1
Venteliste
 • 0 (0)
*00001288nam 22002051 4500
*001168237
*008           a     00nob 2
*015 $a0447045$bBIBBI
*019 $bl
*020 $a978-82-05-47717-9$bh.$cNkr 545.00
*08231$a362.7$zh$25
*090 $c362.7$dB
*100 0$aBunkholdt, Vigdis$d1936-$jn.
*24510$aKunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid$cVigdis Bunkholdt og Inge Kvaran
*260 $aOslo$bGyldendal Akademisk$c2015
*300 $a389 s.
*505 $aHar bibliografi, register
*520 $a«Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid» gir en innføring i rammene for barneverntjenestens arbeid: dets formål, oppgaver, organisering og oppgavefordeling mellom de ulike forvaltningsnivåene. Med utgangspunkt i de lovmessige rammene for barnevernsarbeid og i nyere forskning, og med teoretisk grunnlag i tilknytningsteori og salutogenese, gir boken beskrivelser av det praktiske arbeidet innenfor alle deler av barnevernfaglig praksis, for eksempel undersøkelsesarbeid, hjemmebaserte tjenester og fosterhjems- og institusjonsplassering. Samarbeidet mellom barnevern og ulike instanser som NAV, psykisk helsevern for barn og unge, skole og barnehage, legges vekt på i boken.
*650 1$aBarnevern$1362.7$2BS$2BS$9nor
*700 0$aKvaran, Inge$d1955-$emedforf.$jn.
^
Det finnes ingen anmeldelser for denne boken.
Klikk her for bli den første til å gi din mening

Boka gir en innføring i rammene for barneverntjenestens arbeid: dets formål, oppgaver, organisering og oppgavefordelingen mellom de ulike forvaltningsnivåene. Boka behandler lovgrunnlaget for meldinger til barnevernet og hvordan barnevernsarbeidere kan foreta undersøkelser av barns omsorgssituasjon og treffe vedtak etter loven om hjelpetiltak og omsorgstiltak. Lov om barneverntjenester og FNs barnekonvensjon utgjør de viktigste lovmessige rammene for dette arbeidet. Med utgangspunkt i dette og i nyere forskning, og med teoretisk grunnlag i tilknytningsteori og salutogenese, gir boka anvisninger om det praktiske arbeidet innenfor alle deler av barnevernfaglig praksis: undersøkelsesarbeid, hjemmebaserte tjenester og fosterhjems- og institusjonsplassering. Det legges vekt på samarbeidet mellom barnevern og ulike instanser som NAV, psykisk helsevern for barn og unge, skole og barnehage. Les anmeldelse av Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid i Fontene.

Send til
Eks. navnStatusForfallsdatoTilhørerSamlingHylle
Ex1Utlånt09.02.2020Stjørdal bibliotekFaglitteratur362.7 B