Stjørdal bibliotek

   
Beslutninger i barnevernet
Huskelisten er tom
Vis
Tittel
 • Beslutninger i barnevernet
Medansvarlig
Språk
 • Språk: Flerspråklig
Emne
År
 • 2016
Noter
 • Denne boken følger beslutningsprosessene gjennom de ulike fasene i en barnevernssak, og tydeliggjør barnevernets ulike roller. Som en offentlig tjeneste besitter Barnevernet betydelig makt og tar en rekke beslutninger med store konsekvenser for dem som blir berørt. Boken bruker ny empiri, konkrete eksempler og et tverrfaglig teorigrunnlag når den diskuterer spørsmål som: Hva er en beslutning og hvilken betydning har de for barnevernets praksis? Hvilke forhold virker inn når barnevernsarbeidere tar beslutninger? Hvordan er barnets deltagelse i beslutningene? Hvordan tilrettelegge for gode beslutninger i barnevernet? Boka retter seg mot studenter i sosialfagene, og for praktikere i barneverntjenesten. Den kan også være nyttig for politiske beslutningstakere, forskere og andre som er opptatt av barnevernfaglig arbeid. Omtalen er utarbeidet av BS. Har bibliografi, data om bidragsyterne, noter, register
ISBN
 • 978-82-15-02684-8
Omfang
 • 261 s. : fig.
Tilgjengelige
 • 0/1
Venteliste
 • 0 (0)
*00001612nam 22002291 4500
*001168236
*008           a     00mul 2
*015 $a0472601$bBIBBI
*019 $bl
*020 $a978-82-15-02684-8$bh.$cNkr 399.00
*08201$a362.7$zh$223/nor
*090 $c362.7$dB
*24500$aBeslutninger i barnevernet$cØivin Christiansen og Bente Heggem Kojan (red.)
*260 $aOslo$bUniversitetsforl.$ccop. 2016
*300 $a261 s.$bfig.
*505 $aHar bibliografi, data om bidragsyterne, noter, register
*520 $aDenne boken følger beslutningsprosessene gjennom de ulike fasene i en barnevernssak, og tydeliggjør barnevernets ulike roller. Som en offentlig tjeneste besitter Barnevernet betydelig makt og tar en rekke beslutninger med store konsekvenser for dem som blir berørt. Boken bruker ny empiri, konkrete eksempler og et tverrfaglig teorigrunnlag når den diskuterer spørsmål som: Hva er en beslutning og hvilken betydning har de for barnevernets praksis? Hvilke forhold virker inn når barnevernsarbeidere tar beslutninger? Hvordan er barnets deltagelse i beslutningene? Hvordan tilrettelegge for gode beslutninger i barnevernet? Boka retter seg mot studenter i sosialfagene, og for praktikere i barneverntjenesten. Den kan også være nyttig for politiske beslutningstakere, forskere og andre som er opptatt av barnevernfaglig arbeid. Omtalen er utarbeidet av BS.
*546 $aTekst på bokmål og nynorsk
*650 1$aBarnevern$1362.7$2BS$9nor
*700 0$aChristiansen, Øivin$ered.$jn.
*700 0$aKojan, Bente Heggem$emedarb.$jn.
*900 0$aHeggem Kojan, Bente$zKojan, Bente Heggem$9nor
^
Det finnes ingen anmeldelser for denne boken.
Klikk her for bli den første til å gi din mening

Barnevernet er en offentlig tjeneste som besitter betydelig makt og som tar en rekke beslutninger med store konsekvenser for dem som blir berørt. Selv om det er klare juridiske rammer for hvem som formelt sett fatter beslutninger i barnevernet, hindrer ikke det at den enkelte ansatte i barneverntjenesten står overfor en rekke beslutningsvalg i sitt daglige virke.Barnevernet mottar meldinger, gjennomfører undersøkelser, iverksetter hjelpetiltak, omsorgsovertakelser og ettervern og da tar de beslutninger som er betydningsfulle for barn og foreldre. Noen beslutninger får dramatiske konsekvenser, andre er mer hverdagslige eller mindre synlige. Denne boken følger beslutningsprosessene gjennom de ulike fasene i en barnevernssak, og tydeliggjør barnevernets forskjellige roller. Boken bruker ny empiri, konkrete eksempler og et tverrfaglig teorigrunnlag når den behandler spørsmål som: - Hva er en beslutning og hvilken betydning har de for barnevernets praksis? - Hvordan trekkes grensene mellom det offentlig og det private ansvaret for barn? - Hvilke forhold virker inn når barnevernsarbeidere tar beslutninger? - Hva kjennetegner skjønnsutøvelsen og beslutningsprosessene? - Hvilke maktstrukturer påvirker beslutningene? - Hvordan er barnets deltagelse i beslutningene? - Hvilken betydning har ledelse for beslutningene? - Hvordan tilrettelegge for gode beslutninger i barnevernet? Boken er skrevet for bachelor og masterstudenter i sosialfagene, og for praktikere i barneverntjenesten. Den er også viktig for politiske beslutningstakere, forskere og andre som er opptatt av barnevernfaglig arbeid. Redaktører: Øivin Christiansen, ph.d. og forsker II ved RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Uni Research Vest, og Bente Heggem Kojan, førsteamanuensis, Institutt for sosialt arbeid ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet, NTNU. Øvrige bidragsytere er Elisabeth Backe-Hansen, Camilla Bennin, Bjørn Arne Buer, Halvor Fauske I

Send til
Eks. navnStatusForfallsdatoTilhørerSamlingHylle
Ex1Utlånt09.02.2020Stjørdal bibliotekFaglitteratur362.7 B