List

Hit 1 of 1

Trans-Sovjet ekspress : gjennom underjordiske katedralar, luftslott og revolusjonære ruinar

[Book or leaflet - 2017]

Fløgstad, Kjartan, n.

Trans-Sovjet ekspress gjennom underjordiske katedralar, luftslott og revolusjonære ruinar Kjartan Fløgstad . - Bergen : Vigmostad Bjørke, 2017. - 383 s.

Book or leaflet (1 available)

  • Stjørdal bibliotek
    [947.084 F]

Summary

Gjennom 40 år har Kjartan Fløgstad reist i Russland. Han har sett stadig nye sider av vårt forunderlege naboland: frå Sibir til Austersjøen, frå Svartehavet til Kolahalvøya. No vender han på nytt nasen austover - 100 år etter den store revolusjonen. Han oppsøker restane av Sovjetunionen: arkitektur, byplanar og monument, både revolusjonære ruinar og fråflytta luftslott, utopiar og mareritt. Kva står att av dette korte hundreåret med sosialisme? Og kva betyr desse minna i dag? Samstundes er boka ei personleg reise gjennom dei fem siste tiåra av historia til vårt store naboland i aust. Rikt illustrert. Omtalen er utarbeidd av BS. Har bibliografi, register

Full Record

Share with friends